För att skapa en trygg köpupplevelse för dig som kund informeras du här om hur Snelder Gruppen AB samlar in och bearbetar data. Vid godkännande av Snelder Gruppen AB:s köpvillkor godkänner du även vår cookies och integritetspolicy.

Personuppgifter

Med personuppgifter avses de uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person.

Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är:

Snelder Gruppen AB

Org. nr: 559029-7098

Stora åvägen 21

SE-436 34 Askim

Vi på Snelder Gruppen AB värnar om din personliga integritet och samlar inte in mer personuppgifter än nödvändigt. Vi strävar efter att hantera dina personuppgifter på bästa sätt och följer dataskyddsförordningen GDPR där reglerna för personuppgiftshantering finns reglerade. Den här policyn hjälper dig att förstå vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi behandlar dem. Vid eventuella frågor kring vår personuppgiftshantering, vänligen kontakta info@avsparrningsprodukter.se.

Vilka personuppgifter sparar vi?

De personuppgifter Snelder Gruppen AB samlar in från dig som kund i och med att du genomför ett köp är för- och efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer samt orderhistorik.

För att vi ska få hantera dina personuppgifter krävs en vårdnadshavares samtycke. Genom registrering och/eller beställning  garanterar du att du har vårdnadshavares samtycke till att vi får hantera dina personuppgifter. Inom EU regleras krav på minimiålder för hantering av personuppgifter av varje medlemsstat.

Genom att klicka på "Slutför köp" godkänner jag köpvillkoren hos Snelder Gruppen AB. Jag garanterar dessutom att jag har vårdnadshavares samtycke till hantering av personuppgifter, utifrån gällande lagstiftning.

Till vilket syfte använder vi dina personuppgifter?

De personuppgifter Snelder Gruppen AB samlar in, lagrar och bearbetar är enbart de uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna hantera ditt köp, dvs. till syfte att kunna leverera dina produkter och ta emot din betalning. Syftet är vidare att eventuellt kunna hantera returer och reklamationer. Den rättsliga grunden för vår hantering av personuppgifter är därmed att vi behöver uppgifterna för att kunna fullgöra ett köpavtal mellan Snelder Gruppen AB och dig som kund. 

Genom att dina personuppgifter finns sparade hos oss kan din order hanteras på ett smidigare sätt och vi kan på så sätt förbättra din köpupplevelse. Din IP-adress sparas i syfte att motverka bedrägerier.

Vi värnar om ditt integritetsskydd och använder inte dina personuppgifter till annat än det ursprungliga syftet, vilket är beskrivet i denna policy.

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Snelder Gruppen AB använder krypterad kommunikation, via Secure Socket Layer (SSL), för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas vid köp. Information om kreditkort hanteras endast av finansiell institution i en förbindelse som är säker och krypterad. Vid hantering av dina personuppgifter arbetar vi även efter en intern säkerhetspolicy framtagen för att säkerställa att vi följer gällande lagkrav.

Dina personuppgifter hanteras endast av Snelder Gruppen AB och de parter som är involverade i hanteringen av ditt köp. Dina personuppgifter kommer inte att delas med obehöriga. Vi säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Snelder Gruppen AB.

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Snelder Gruppen AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagstiftning eller i förekommande fall för att bevaka rättsliga intressen.

Vilka är dina rättigheter?

Du har som kund rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig, möjlighet att uppdatera dessa eller att få dem raderade. Som kund har du även rätt till dataportabilitet samt begränsning av behandling av personuppgifter om du anser att uppgifterna är felaktiga eller har begärt rättelse. Vidare har du rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter som baseras på vårt legitima intresse. Vi slutar då att behandla personuppgifterna, såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl som går före dina intressen och rättigheter. För frågor om vår hantering av personuppgifter eller för att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss per e-post.

Cookies

Snelder Gruppen AB använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på sajten. Cookies är väldigt små textfiler som sparas på din hårddisk när du besöker hemsidor. De huvudsakliga syftena för användning av cookies är webbfunktionalitet, webbstatistik och marknadsföring. Vi använder oss av första- och tredjepartcookies.

En del cookies är direkt nödvändiga för sajtens funktionalitet. Dessa håller ordning på dina inställningar och gör din upplevelse smidigare genom att bland annat känna igen din enhet och komma ihåg dina inställningar. Utöver detta används också cookies till att samla in information om varaktigheten av ett besök, besökta sidor, om ett köp slutfördes eller demografisk information som till exempel ursprung, kön och ålder. Syfte med detta är att möjliggöra för Snelder Gruppen AB att analysera webbsidans besök och vidareutveckla sajtens upplevelse.

Information som samlas in via cookies kan komma att delas med nära samarbetspartners för analytiska ändamål.

Du kan välja att stänga av cookies i din webbläsare. Dessa inställningar drabbar dock viss funktionalitet på sajten och vi ber dig vara medveten om att detta kan medföra att hemsidan inte fungerar korrekt.

Vilka cookies använder vi?

Magento E-commerce

Syfte: Används för att spara information gällande valuta, språk och leveransadress. Exempelvis för att visa produkter i rätt valuta och momssats samt att spara din varukorg för att du enkelt ska kunna återuppta ditt köp vid ett senare tillfälle.

Google Analytics

Syfte: Används för att samla in information om hur vår webbsida används. Exempelvis vilka sidor som besöks, hur lång tid en sida besöks och antal köp. Detta ger oss möjligheten att utveckla användarupplevelsen.

Google Re-Marketing/Doubleclick

Syfte: Används för att kunna visa relaterade annonser utifrån vilka produkter besökaren visat intresse för samt mäta resultat från annonsering i Googles annonsnätverk.

Facebook

Syfte: Används för att spåra resultat från annonsering på Facebook samt för att kunna visa relaterade annonser utifrån vilka produkter besökaren visat intresse för.

Ändringar i Integritetspolicyn

Snelder Gruppen AB förbehåller sig rätten att när som helst kunna göra ändringar i Integritetspolicyn som är nödvändiga för att uppfylla lagkrav eller åtgärda störningar. Samtliga ändringar kommer att publiceras i detta dokument.

Senaste ändrad 2018-05-24