Första Hjälpen

FÖRSTA HJÄLPEN - PRODUKTER SOM KAN RÄDDA LIV

Alla arbetsplatser, stora som små, måste ha tillräckligt med utrustning för att kunna ge första hjälpen och kunna släcka/påbörja en eldsläckning. Vid eldsvåda är det inte bara brandsläckare som är nödvändigt utan även brandfiltar är ovärderligt att ha tillgång till. Ibland räcker det med mindre omplåstring och lättare förband och även sådana produkter hittar du i vårt sortiment.

SATSA PÅ SNABB INSATS - INVESTERA I RÄDDNINGSPRODUKTER

Välj bland ett brett urval av produkter för första hjälpen som passar inom en rad arbetsplatser och föreningar men även för privatpersoner. Här hittar du bland annat:

 • Bårar och evakueringsutrustning
 • Ögonsköljningsutrustning
 • Plåster
 • Första hjälpen-väskor
 • Återupplivningsutrustning
 • Förband
 • Kanylboxar
 • Brandfiltar och rökförkläden

 • Tveka inte att göra flera bra investeringar när det gäller att rädda liv och underlätta om olyckan är framme. Utrustning för ögonsköljning kan rädda synen och stadiga förband är ett måste om det finns vassa knivar i miljön.

  Trots att alla säkerhetsåtgärder vidtas för att förebygga olyckor på arbetsplatsen kan oturen, någon enstaka gång, ändå vara framme. Därför erbjuder vi förutom förebyggande produkter också Första Hjälpen-produkter som är nödvändiga om skadan ändå skulle ske. Sortimentet i denna varugrupp är sammansatt för att täcka behovet av Första Hjälpen-utrustning hos merparten av svenska företag. Därmed finns med största sannolikhet också några produkter som kan säkra just Er arbetsplats.

  Det saknas produkter i den här kategorin.